Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 23.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Muut asiat

Perustelut

  • Elsa Mikkola / lukioiden budjetit, sovittava keskustelu rehtorin kanssa asian selvittämiseksi
  • Koulu/päiväkotiruokailun järjestäminen lakon aikana

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.