Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 23.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Todetaan läsnäolijat.

Ehdotus

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

 

Heikki Lonka / WSP esitteli aluksi Riihikallion koulun laajennuksen vaihtoehdot.

Markus Torvinen esitteli Newton-Room -konseptin.

Ensimmäisenä kokousasiana käsiteltiin IB-linjan perustamisen selvitys / Seppo Kärpänen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.