Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 23.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kansliapäällikön päätös:

45/10.10.2018 ESHA Biennial konferenssi Tallinnassa 17.-19.10.2018 / Virkamatkamääräys S Mentula, J Leivo, A Laajaniemi, S Lindqvist, P Prinssi, M Järvi, M Torvinen, H Saramola, S Kärpänen, K Nieminen, M Heikkinen, M Saatsi, V Lehmusvaara, J Mellin, A Ruhtinas, J Kantola, A Kärpänen

Kasvatus- ja sivistystoimenjohtajan päätökset:

71/19.9.2018 Torvinen Markus, Google for Education -seminaari Amsterdamissa 10.-12.10.2018

72/19.9.2018 Ahokas Ari, Erasmus+ -hankkeen opintomatka Italian Lecceen 23.-29.9.2018

73/24.9.2018 Laajaniemi Anne, Erasmus+ -hankkeen opintomatka Roomaan 30.9.-6.10.2018

Opetuspäällikön päätös:

122/25.9.2018 Kasvun ja oppimisen tuki, oppimisen tuen asiantuntija 1.10.2018-31.7.2019, erityisopettaja Katja Mäkinen

Varhaiskasvatuspäällikön päätökset:

36/21.9.2018 Soini Liisa, irtisanotuminen varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävästä 1.10.2018 alkaen

38/28.9.2018 Maalo Iiris, irtisanoutuminen lastentarhanopettajan tehtävästä 1.10.2018 alkaen

40/1.10.2018 Kangosjärvi Hanna, irtisanoutuminen lastenhoitajan työsuhteesta 1.10.2018 alkaen

Rehtoreiden päätökset:

8/28.9.2018 Tuusulan lukion Jokelan ja Hyrylän toimipisteiden opinto-ohjaajan vuorotteluvapaan viransijainen 24.10.2018-18.4.2019, KM Anna Pietiläinen

 

Viranhaltijapäätökset on lähetetty lautakunnan jäsenille tiedoksi sähköisen esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.