Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 20.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Muut asiat

Perustelut

- Kirkonkylän koulun rakentamisajan aikaiset tulevat oppilassiirrot

- Koululiitu-arviointien jatko

- Koulujen ylläpito- ja pääomavuokrat 2019


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.