Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 20.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Todetaan läsnäolijat.

Ehdotus

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Kokouksessa pidettiin seuraavat infot:

  • Kotihoidontuki ja perhe-etuuksien kokonaisuus, varhaiskasvatuspäällikkö Hannamari Halinen
  • Lukion kustannukset, talouspäällikkö Terttu Turnbull-Smith

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.