Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 20.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Ilmoitusasiat

Perustelut

1. Henkilöstöjohtajan päätös

29.03.2021 § 16 Varhaiskasvatuksen nimikemuutokset 1.1.2021 alkaen
 

2. Sivistysjohtajan päätökset

26.03.2021 § 16 Muutos Tuusulan lukion lukuvuosisuunnitelmaan 2020-​2021,​Tuusulan lukion opiskelijoiden etäopiskelujakso 31.3.-​11.4.2021

26.03.2021 § 17 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen ajalla 29.3.-​11.4.2021


3. Opetuspäällikön päätökset

23.03.2021 § 26 Irtisanoutuminen koulunkäynninohjaajan tehtävästä,​ Mikkolan koulu, Kirsti Rantanen

23.03.2021 § 27 Irtisanoutuminen luokanopettajan virasta,​ Pertun koulu, Sirpa Halonen

23.03.2021 § 28 Irtisanoutuminen perusopetuksen ja lukion lehtorin virasta, Kellokosken koulu, Jani Joensuu

23.03.2021 § 29 Perusopetuksen lehtorin (AI) valinta,​Kellokosken koulu, FM Ira Perenkari ja varasijalle valitaan FM Reija Jousjärvi

23.03.2021 § 30 Irtisanoutuminen koulunkäynninohjaajan tehtävästä,​Kirkonkylän koulu, Aki Puolakka

23.03.2021 § 31 Perusopetuksen päätoiminen tuntiopettaja (EN) valinta,​Kellokosken koulu, FM Veronika Mamaeva ja varasijalle valitaan FM Jenni Leppänen

25.03.2021 § 32 Irtisanoutuminen luokanopettajan virasta,​Lepolan koulu, Janika Salo

25.03.2021 § 33 Tutkimuslupa, ​Psyykkisten haasteiden tukeminen koulussa
 

4. Varhaiskasvatuspäällikön päätökset

22.03.2021 § 5 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään valinta, ​Notkopuiston päiväkoti,  sosionomi Minna Martikainen

26.03.2021 § 6 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään valinta,​Notkopuiston päiväkoti,  lähihoitaja Jonna Silvennoinen

26.03.2021 § 7 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään valinta,​Mainingin päiväkoti, lähihoitaja Milla Vartiainen
 

5. Ruokapalvelupäällikön päätös

31.03.2021 § 4 Ruoka-​ja puhtaanapitopalveluiden henkilöstön työvaatteet, Standa Oy


6. Rehtoreiden päätökset

22.03.2021 § 3 Määräaikainen henkilökohtainen koulunkäynninohjaaja,​Kirkonkylän koulu, ylioppilas Iida Jernberg

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttin.

 

Tämän asian jälkeen kokouksessa käsiteltiin § 45 Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu 2021-2024 (lisäpykälä).


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.