Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 18.1.2022

§ 4 Tuusulan hyvinvointisuunnitelma 2021-2025, lausunto

TUUDno-2021-2246

Valmistelija

  • Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi
  • Katja Elo, kehittämispäällikkö vs., katja.elo@tuusula.fi
  • Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
  • Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.halinen@tuusula.fi

Perustelut

Kunnassa on valmisteilla hyvinvointisuunnitelma vuosille 2021-2025. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta pyytää kasvatus- ja sivistyslautakunnalta lausuntoa hyvinvointisuunnitelman luonnokseen 31.1.2022 mennessä.

Laki ja kuntastrategia hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman pohjana

Kunnilla on lakisääteinen velvollisuus laatia laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma valtuustokausittain. Hyvinvointikertomus- ja suunnitelma on yksi kunnan strategisista asiakirjoista, joka syventää, täsmentää ja toteuttaa kuntastrategian tavoitteita tuusulalaisten hyvinvoinnin edistämisen osalta. Hyvinvointisuunnitelma toimii kokoavana asiakirjana erillisille hyvinvointia edistäville strategisille asiakirjoille. Hyvinvointisuunnitelmaa toteuttaa koko kuntaorganisaatio.

Hyvinvointisuunnitelman laadinnan eteneminen

Hyvinvointisuunnitelman laadinta käynnistyi alkusyksystä jatkona hyvinvointikertomuksen ja kuntastrategian laadinnalle. Hyvinvointisuunnitelma perustuu kuntastrategiaan ja pormestariohjelmaan, ja se laaditaan osallistuvassa prosessissa ja vuoropuhelussa asukkaiden, yhdistysten, vaikuttamistoimielinten (nuorisovaltuusto ja neuvostot) ja hyte-lautakunnan kanssa. Hyvinvointisuunnitelman luonnos kootaan poikkihallinnollisena yhteistyönä kunnan hyte-ryhmän toimesta.

Hyvinvointisuunnitelman rakenne ja tavoitteet

Hyvinvointisuunnitelman rakenne ja tavoiteasetanta perustuvat kuntastrategian päämääriin ja tavoitteisiin. Se mukailee hyvinvointisuunnitelman 2020-2021 ja laajan hyvinvointikertomuksen rakennetta, joissa hyvinvoinnin ilmiöt ja näkökulmat kuvataan yhteisinä kohderyhmästä riippumattomina.

 

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan lausunto:

Kasvatus- ja sivistyslautakunta toteaa, että hyvinvointisuunnitelman laatiminen monialaisissa työryhmissä ja yhteistyössä alueellisen toimijan Keusoten kanssa on ollut tärkeää ja suunnitelma linjaa kunnassa tehtävää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä. Kuntastrategian rakennetta noudattava hyvinvointisuunnitelma mahdollistaa hyvinvointiin ja terveyteen liittyvien tavoitteiden tarkastelua osana kuntastrategian toteutumista. Hyvinvointisuunnitelman luonnos osoittaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen olevan monipuolinen kokonaisuus, jonka toteuttamiseen tarvitaan suunnitteluvaiheen kaltaista monialaista yhteistyötä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää

  • antaa asiaselostuksessa esitetyn lausunnon Tuusulan hyvinvointisuunnitelman 2021-2025 luonnoksesta.