Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 18.1.2022

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Sanna Lehtonen ja Ulla Siimes.