Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Elina Väänänen ja Ari Weckman.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

Ennen kokouksen alkua klo 17.30-18 Hyvinvointikertomuksen 2019 esittely, Heidi Hagman.

Kokouksen alussa klo 18-19.40 Esittelyt seuraavista asioista:

-Rykmentinpuiston monitoimikampuksen hankesuunnitelma, arkkitehti Annika Marttinen, LPV ja Mikko Heikkilä, tilapalvelut

-Kirkonkylän kampuksen ehdotussuunnitelmat (L2), arkkitehti Annika Marttinen, LPV ja Riitta Laurila, tilapalvelut

Kokoustauko klo 19.40-19.45

 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.