Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Muut asiat

Perustelut

- lukion etäopetuksen selvitys siirretään elokuulle. Lukion rehtori tulee esittelemään kokoukseen.

- yhteishaun tulokset


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.