Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Ilmoitusasiat

Perustelut

Sivistysjohtajan päätökset:

15.05.2020 § 23 Vuokranalennus Montessori-leikkikoulu Pikkulukkari

15.05.2020 § 24 Vuokranalennus Steinerpäiväkoti Pohjantähti

15.05.2020 § 25 Ruokapalvelut, Kirkonkylän väistötilojen keittiölaitteiden lunastus /Drent-leasingsopimuksen purku 1.6.2020 alkaen, ostohintaan 73 755, 32 (alv 0%)

15.05.2020 § 26 Perusopetuksen rehtorin opintovapaasijaisuuteen valinta ajalle 3.8.2020-4.6.2021, Kalliomaan kouluxxxxx

Opetuspäällikön päätökset:

18.05.2020 § 49 Luokanopettajan virkaan valinta 1.8.2020 alkaen, Paijalan kouluxxxxx

19.05.2020 § 50 Tutkimuslupa, Etäopetuksen onnistumiset ja oivallukset, #Uuttakoulua - hanke, Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus, HEA

19.05.2020 § 51 Luokanopettajan virkaan valinta 1.8.2020 alkaen, Lepolan kouluxxxxx

19.05.2020 § 52 Luokanopettajan virkaan valinta 1.8.2020 alkaen, Riihikallion kouluxxxxx

25.05.2020 § 53 Luokanopettajan virkaan valinta 1.8.2020 alkaen, Kirkonkylän kouluxxxxx

25.05.2020 § 54 Korjattu päätös; luokanopettajan virkaan valinta 1.8.2020 alkaen, Riihikallion koulu

Varhaiskasvatuspäällikön päätökset:

19.05.2020 § 27 Kievarin päiväkodin ja Klemetskogin koulun yhteisen lastenhoitajan
/koulunkäynninohjaajan tehtävään valinta ajalle 12.8.2020-4.6.2021xxxxx

Rehtoreiden päätökset:

14.05.2020 § 3 Päätoimisen tuntiopettajan valinta ajalle 1.8.20-31.7.21, Kellokosken kouluxxxxx

14.05.2020 § 4 Päätoimisen tuntiopettajan valinta ajalle 1.8.20-31.7.21, Kellokosken kouluxxxxx

14.05.2020 § 2 Laaja- alaisen erityisopettajan valinta ajalle 1.8.20-31.7.21, Kellokosken kouluxxxxx

14.05.2020 § 1 Luokanopettajan valinta ajalle 1.8.2020-31.7.2021 Kirkonkylän koulu, xxxxx

15.05.2020 § 1 Luokanopettajan valinta ajalle 1.8.2020-31.7.2021 Tuomalan kouluxxxxx

19.05.2020 § 7 Luokanopettajan tehtävään valinta ajalle 1.8.2020-6.6.2021, Lepolan kouluxxxxx

19.05.2020 § 6 Luokanopettajan tehtävään valinta ajalle 1.8.2020-6.6.2021, Lepolan kouluxxxxx

19.05.2020 § 5 Luokanopettajan tehtävään valinta ajalle 1.8.2020-6.6.2021, Lepolan kouluxxxxx

19.05.2020 § 9 Luokanopettajan tehtävään valinta ajalle 1.8.2020-6.6.2021, Lepolan koulu, xxxxx

19.05.2020 § 8 Luokanopettajan tehtävään valinta ajalle 1.8.2020-6.6.2021, Lepolan kouluxxxxx

25.05.2020 § 2 Luokanopettajan valinta ajalle 1.8.2020-31.7.2021 Kirkonkylän kouluxxxxx

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.