Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 16.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Muut asiat

Perustelut

Kokouksen infot:

  • Lukion korona-ajan palautekoonti
  • Koululiitu ja vaaralliset koulutiet
  • Koulutulokkaat 2021
  • 2-vuotisen esiopetuksen kokeilu

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.