Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 16.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Todetaan läsnäolijat.

Ehdotus

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Ennen varsinaisia kokousasioita infot seuraavista asioista:

  • Lukion tilannekatsaus/Korona-ajan palautteet, lukion rehtori Seppo Kärpänen
  • 2-vuotinen esiopetuskokeilu, varhaiskasvatuspäällikkö Hannamari Halinen
  • Oppilaaksiotto/koulutulokkaat 2021, opetuspäällikkö Markus Torvinen
  • Koululiitu ja vaarallisten kouluteiden luokittelu 1.8.2021 alkaen, sivistysjohtaja Virpi Lehmusvaara

 

Kaikki kokousosallistujat osallistuivat kokoukseen sähköisesti Teams-sovelluksen kautta.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.