Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 16.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Ilmoitusasiat

Perustelut

1. Ohje luottamushenkilöille - tiedonsaantioikeus, tietosuoja, tietojen julkisuus ja salassa pito ja sosiaalinen media (oheismateriaalina esityslistan liitteenä)


2. Opetuspäällikön päätökset:

14.01.2021 § 1 Irtisanoutuminen koulunkäynninohjaajan tehtävästä 8.2.2021 alkaen, Satu Liimatainen

14.01.2021 § 2 Irtisanoutuminen koulunkäynninohjaajan tehtävästä 6.2.2021 alkaen, Merja Neuvonen 

18.01.2021 § 3 Irtisanoutuminen iltavahtimestarin tehtävästä 21.12.2020 lukien, Juha Kuosmanen, Hyökkälän koulu


3. Varhaiskasvatuspäällikön päätökset:

20.01.2021 § 1 Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään valinta 1.3.2021 alkaen toistaiseksi,​ Kolsan varhaiskasvatusyksikkö, lähihoitaja, kasvatustieteiden kandidaatti -opiskelija Karen Ehrstedt 

20.01.2021 § 2 Hyökkälän varhaiskasvatusyksikkö,​lastenhoitajan valinta 8.1.- 4.6.2021 asti, lähihoitaja Sirpa Miettinen 

 

4. Ruokapalvelupäällikön päätös:

21.01.2021 § 1 Ateria- ​ja elintarvikekuljetukset ajalle 1.1.2021 -​31.12.2021,​ optiovuoden käyttöönotto, Fastlane Transport Oy

 

5, Rehtorin päätös:

19.01.2021 § 3 Luokanopettajan valinta ajalle 11.1.-​6.6.2021 Riihikallion koulu, koulunkäynninohjaaja Antti Huurinainen

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.