Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 15.6.2022

§ 60 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Kari Kinnunen ja Kyösti Lehtonen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Topi Korpinen ja Kyösti Lehtonen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.