Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 15.6.2022

§ 67 Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusyksikön johtajan viranhaltijapäätöksiin 19.5.2022, D2507/2022, D2508/2022 ja D2509/2022 koskien varhaiskasvatuspaikan myöntämistä

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24