Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 15.6.2022

§ 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Todetaan läsnäolijat.

Ehdotus

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Kokouksen avaamisen jälkeen info:  päiväkodin johtaja Piia Malkki esitteli juuri valmistuneen päiväkoti Martta Wendelinin.

Kokousasiat käsiteltiin Casemin kokoustyötilan mukaisessa järjestyksessä. Casem-versiopäivityksen ongelman vuoksi asioiden järjestys pöytäkirjassa virheellinen. 

 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.