Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 15.6.2022

§ 61 Ilmoitusasiat

Perustelut

1. Mäntsälän kunnanvaltuuston päätös

23.05.2022 § 42 Edustajan nimeäminen Tuusulan kunnan kasvatus- ja sivistyslautakuntaan vuosille 2021-2025/ Eroaminen ja uuden jäsenen valinta / xxxx myönnetty ero Tuusulan kunnan kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsenyydestä ja valittu hänen tilalleenxxxx

2. Talousjohtajan päätös

25.05.2022 § 29 Kunnan edustajan nimeäminen Kansalaisopistojen liitto ry:n ylimääräiseen liittokokoukseen 17.6.2022, Tuusulan Opiston rehtori xxxx
 

3. Palvelussuhdepäällikön päätökset

20.05.2202 § 47 Opetushenkilöstön työryhmäkorvaukset,​ kokouspalkkiot

31.05.2022 § 49 Korvaus rakennushanke,​ rehtori xxxx, Vaunukankaan ja Nahkelan koulut

02.06.2022 § 51 Muuttokorvaus Kirkonkylän koulun opettajille 2021-​2022

03.06.2022 § 52 Korvaus rakennushanke,​ varhaiskasvatusyksikön johtaja xxxx

03.06.2022 § 53 Korvaus rakennushanke,​ rehtori xxxx, Vaunukankaan ja Nahkelan koulut/Korjattu päätös


4. Sivistysjohtajan päätös

20.05.2022 § 37 Erasmus+ hankkeen virkamatka Ranskaan, Kellokosken koulun perusopetuksen luokanopettaja xxxx

20.05.2022 § 38 Erasmus+ hankkeen virkamatka Espanjaan, Kellokosken koulun lehtorit xxxx

24.05 .2022 § 39 Tuusulan kunnan perusopetuksen tuntiresurssin sekä koulunkäynninohjaajien resurssin jakaminen lukuvuonna 2022-​2023


5. Opetuspäällikön päätös

24.05.2022 § 64 Tutkimuslupa,​Tuusulan malli-​”Tuus-​Koutsi”/ Tuus-​Coaching


6. Rehtoreiden päätökset

19.05.2022 § 3 Perusopetuksen oppilaanohjaajan valinta ajalle 1.8.2022-​31.7.2023, ​Hyökkälän koulu, xxxx

20.05.2022 § 2 Valmistavan luokan opettajan tehtävään valinta ajalle 1.8.2022-​31.7.2023,​ Kolsan koulu, xxxx

24.05.2022 § 3 Määräaikainen päätoiminen tuntiopettaja,​ Vaunukankaan koulu, ajalle 1.8.2022-​31.7.2023xxxx

24.05.2022 § 1 Määräaikainen päätoiminen tuntiopettaja,​ Vaunukankaan koulu, 9.8.2022-​4.6.2023 xxxx

24.05.2022 § 2 Määräaikainen luokanopettaja,​ Vaunukankaan koulu, 1.8.2022-​31.7.2023, xxxx

24.05.2022 § 1 Määräaikaisen luokanopettajan valinta,​ Nahkelan koulu, 1.8.2022-​31.7.2023 xxxx

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.