Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 14.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 131 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kasvatus- ja sivistystoimenjohtajan päätökset

28.11.2018 § 99 Kasvun ja oppimisen palvelut,​ Niilo Mä​ki Instituutin ProKoulu -​koulutusohjelman hankinta, ensimmäisen kolmen vuoden kokonaiskustannus hankinnalle on 62 500 euroa.
 

Opetuspäällikön päätökset

26.11.2018 § 144 Tutkimuslupa / Raitasalo Kirsimarja THL
Tutkimuksen nimi on "European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD)"

26.11.218 § 145 Tuusulan kansalaisopisto,​ luku-​ ja kirjoitustaidon tuntiopettaja ajalle 7.1.-​14.6.2019 YTM,​ KM, FM Paula Neppius 

 

Varhaiskasvatuspäällikön päätökset

3.12.2018 § 51 Hyö​kkä​lä​n varhaiskasvatusyksikkö​,​ lastentarhanopettajan opintovapaasijainen ajalle 10.1.-​31.5.2019,  sosionomi (AMK) opiskelija Mella Lehtonen

3.12.2018 § 52 Mikkolan varhaiskasvatusyksikkö​,​ lastenhoitajan opintovapaasijainen ajalle 7.1.-​31.5.2019, sosionomi AMK Iina Backman-​Karhula

3.12.2018 § 50 Pellavan varhaiskasvatusyksikkö​,​ lastenhoitaja ajalle 7.1.-​30.6.2019, lähihoitaja Sari Vettenranta

3.12.2018 § 55 Pellavan varhaiskasvatusyksikkö​,​ lastentarhanopettaja 7.1.2019 alkaen toistaiseksi, sosiaalikasvattaja Jaana Okka

3.12.2018 § 53 Pellavan varhaiskasvatusyksikkö​,​ lastentarhanopettaja 7.1.2019 alkaen toistaiseksi, sosionomi Mari Vilkman

 

Kasvun ja  oppimisen tuen päällikön päätös

26.11.2018 § 9 Kohdennettu nuorisotyö​,​ etsivä​n nuorisotyö​ntekijä​n perhevapaasijainen ajalle 2.1.-​30.6.2019,  sosionomi AMK Marjo Osipov

 

Rehtoreiden päätökset

26.11.2018 § 7 Kellokosken koulu / Perusopetuksen ja lukion lehtorin viransijaisuus ajalle 9.11.-​5.12.2018, FM Vesa Randelin

5.12.2018 § 11 Riihikallion koulu / Luokanopettajan viransijaisuus 7.1.2019 -​ 2.6.2019, luokanopettaja ja kasvatustieteen maisteri Carita Rauhala

Ehdotus

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää olla ottamatta viranhaltijapäätöksissä mainittuja asioita käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.