Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 14.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Talousseuranta kasvatus- ja sivistyslautakunta 11/2018

TUUDno-2018-406

Valmistelija

  • Terttu Turnbull-Smith, talouspäällikkö, terttu.turnbull-smith@tuusula.fi

Perustelut

Vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpanosäännön mukaisesti toimielinten tulee systemaattisesti seurata käyttösuunnitelmien ja tavoitteiden toteutumista.

Tulosalueiden ja tulosyksiköiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä.

Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteutumista kuukausittain.

Marraskuun kuukausiraportti sisältää talouden toteutumisen ajanjaksolla 1.1.- 30.11.2018 ja henkilöstöindikaattorien toteutumisen ajanjaksolla 1.1. – 31.10.2018 ja vertailun vuoteen 2017.

Tammi-marraskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 91,7 %. Lautakunnan alaisen toiminnan talous kehittyi tammi-marraskuussa kokonaisuutena muutetun talousarvion mukaisena. Määrärahojen käyttöaste oli 90,5 %.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Simons, kehittämispäällikkö, tiina.simons@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä kuukausiraportin 11/2018 tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.