Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 14.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 123 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Elisa Laitila ja Eeva-Liisa Nieminen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.