Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 14.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 129 Kasvatus- ja sivistyslautakunnan laskujen hyväksyjät vuonna 2019

TUUDno-2018-1604

Valmistelija

  • Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
  • Terttu Turnbull-Smith, talouspäällikkö, terttu.turnbull-smith@tuusula.fi
  • Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
  • Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.halinen@tuusula.fi

Perustelut

Kunnan toimielimet määräävät ne henkilöt, jotka toimielinten puolesta hyväksyvät kunnan suoritettavat menot ja kunnalle kannettavat tulot.

Lautakunta päättää oikeuttaa seuraavat henkilöt hyväksymään ajalla 1.1.-31.12.2019 laskuja ja tositteita.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Simons, kehittämispäällikkö, tiina.simons@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää

  • todeta, että kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja ja talouspäällikkö voivat hyväksyä kaikki lautakunnan toimialaan liittyvät laskut ja tositteet
  • määrätä laskujen ja tositteiden hyväksyjiksi


KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUJEN tulosalueen osalta opetuspäällikön.


KOULUJEN kustannuspaikkojen 18344001-18344035, 18344041-18344043 sekä ESIOPETUKSEN kustannuspaikkojen 18344251-18344258 osalta ao. koulun rehtorin. Erityisopetuksen kustannuspaikan 18344038 osalta kasvun ja oppimisen tuen päällikön.


OPPILASHUOLLOLLISTEN PALVELUIDEN kustannuspaikkojen 18344101 ja 18344105 osalta johtavan psykologin. Kustannuspaikan 18344107 osalta kasvun ja oppimisen tuen päällikön.


LUKION kustannuspaikkojen 18344461-18344463 osalta ao. toimipisteen rehtorin. Kustannuspaikan 18344464 osalta tulosyksikön päällikön.


ILTAPÄIVÄTOIMINNAN kustannuspaikan 18344145 osalta iltapäivätoiminnan koordinaattorin. Erityisluokkien iltapäivätoiminnan kustannuspaikan 18344146 osalta Mikkolan koulun rehtorin.


VARHAISKASVATUKSEN tulosyksikön osalta (kustannuspaikat 18343001-18343601) varhaiskasvatuspäällikön.
PÄIVÄKOTIEN kustannuspaikkojen 18343001-18343075, 18343181 osalta ao. varhaiskasvatusyksikön johtajan sekä 18343328 perhekeskustoiminnasta vastaavat esimiehet.


VARHAISKASVATUKSEN OSTOPALVELUIDEN kustannuspaikkojen 18343511(päiväkodit) ja 18343551 (perhepäivähoito) osalta toiminnasta vastaavat esimiehet.


PERHEPÄIVÄHOIDON kustannuspaikan 18343121 osalta perhepäivähoidosta vastaavat esimiehet.


LAPSEN HOIDON TUEN kustannuspaikan 18343601 osalta varhaiskasvatuksen ohjaajan ja perhepäivähoidonohjaajan.


VARHAISERITYISKASVATUKSEN kustannuspaikan 18343091osalta kasvun ja oppimisen tuen päällikön.


TUUSULAN KANSALAISOPISTON kustannuspaikan 18344681 osalta sekä KUVATAIDEKOULUN kustannuspaikan 18344683 osalta kansalaisopiston rehtorin.


MUSIIKKIKOULUTUKSEN kustannuspaikan 18344471 osalta opetuspäällikön.


KOHDENNETUN NUORISOTYÖN kustannuspaikan 18348091 osalta kohdennetun nuorisotyön esimiehen.


KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN KEHITTÄMIS- JA HALLINTOYKSIKÖN tulosalueen/tulosyksikön (kustannuspaikat: 18341001 kasvatus- ja sivistyslautakunta ja 18341002 kasvatus- ja sivistystoimen kehittämis- ja hallintoyksikkö) osalta kasvatus- ja sivistystoimenjohtajan.


INVESTOINNIT: kasvatus- ja sivistyslautakunnan investointien osalta kasvatus- ja sivistystoimenjohtajan.

RUOKAPALVELUIDEN kustannuspaikkojen 18311951-18311981 osalta ruokapalvelupäällikön.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.