Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 14.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 127 Kasvatus- ja sivistyslautakunnan kokouksiin osallistuvat viranhaltijat vuonna 2019

TUUDno-2018-1598

Valmistelija

  • Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Perustelut

Hallintosäännön 113 §:n mukaan toimielinten jäsenten ja esittelijän lisäksi kasvatus- ja sivistyslautakunnan kokouksessa pormestarilla, kunnanhallituksen varapuheenjohtajilla ja kansliapäälliköllä on läsnäolo- ja puheoikeus. Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

Nuorisovaltuusto voi nimetä lautakuntien kokouksiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus. Nuorisovaltuuston edustajalla ei kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta lautakuntien erikseen rajaamissa asioissa. 

Toimielimen esittelijä tai puheenjohtaja voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Simons, kehittämispäällikkö, tiina.simons@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää, että

  • viranhaltijoista ja työntekijöistä kasvatus- ja sivistyslautakunnan kokouksiin vakituisesti osallistuvat esittelijänä toimivan kasvatus- ja sivistystoimenjohtajan lisäksi opetuspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö, kehittämispäällikkö, talouspäällikkö ja pöytäkirjanpitäjänä toimiva hallintosihteeri
  • nuorisovaltuuston edustajilla on kasvatus- ja sivistyslautakunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, nuorisovaltuuston edustajilla ei kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta lautakuntien erikseen rajaamissa asioissa
  • esittelijällä ja kasvatus- ja sivistyslautakunnan puheenjohtajalla on oikeus kutsua kokouksiin asiantuntijoita yksittäisessä asiassa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.