Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 14.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 132 Ilmoitusasiat

Perustelut

Opetuspäällikön päätökset

19.11.2018 § 140 Niittymä​ki Soile,​ irtisanoutuminen perusopetuksen lehtorin virasta 7.1.2019 alkaen

19.11.2018 § 143 Aalto-​Rekosuo Mirjam,​ irtisanoutuminen perusopetuksen lehtorin virasta 1.1.2019 alkaen

Ehdotus

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.