Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 14.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Hevos/ratsastuslinja Tuusulan lukioon, aloite

TUUDno-2018-1346

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Jussi Salonen esitti seuraavan Tuusulan Puolesta valtuustoryhmän aloitteen:

"Ehdotamme, että Tuusulan lukioon perustetaan hevos/ratsastuslinja, joka mahdollistaa lukio-opintojen ohella valmentautumisen kilparatsastajana tai kehittymisen harrastajaratsastajana. Normaalit lukio-opinnot suoritettaisiin Tuusulan lukion eri toimipisteissä ja valinnaiset ratsastuskurssit ja hevosiin liittyvät teoriakurssit pidettäisiin Tuusulassa sijaitsevilla ratsastustiloilla.

Tuusulassa on runsaasti hevostiloja, lähes tuhat hevosta. Nyt toistamiseen vireillä olevat hevoskylähankkeet Tuusulassa kasvattavat edelleen mielenkiintoa hevosharrastukseen. Alueella on myös muita toisen asteen oppilaitoksia, mm Keuda Saaren kartanoineen ja Hyria, jotka voivat tukea hevospainotteista linjaa. Mahdollista voisi olla myös muun kotieläintoiminnan sisällyttäminen toimintaan. Näin avautuu mahdollisuus kaksoistutkinnon suorittamiseen ratsastuksenohjaaja ja hevostenhoitaja esimerkkeinä. Keudan matkailualan koulutusohjelmat antavat vielä mielenkiintoisen lisään opetuskokonaisuuteen. Näin myös kuntastrategiassa asetettu valtuustokauden tavoite 26 …matkailu alueella lisääntyy.

Pääkaupunkiseudulla ei ole tarjolla ehdottamaamme ratsastuslinjaa, vaikka harrastajien määrät pääkaupunkiseudulla ovat suuret ja halua tällaiseen lukioon on runsaasti. Arvio on, että vuosiluokan kooksi tulisi helposti 15-25 opiskelijaa. Näinkin Tuusulan hevospainotteinen linja rakentaisi Tuusulan vetovoimaa. Erottautuminen toisista on erittäin tärkeää.

Samalla olisi tutkittava internaattiasumista osana hevospainotteista koulutuskokonaisuutta. Tämä on toimintatapa mm Ypäjän, Kiuruveden ja Rautalammin hevoslukioissa.

Ajattelemme, että ehdottamamme hanke toteuttaa Tuusulan kuntastrategian tavoitteita vireydestä ja sujuvuudesta, myös koulutuksen kärkikuntana olemisesta ja uudenlaisesta rohkeasta kokeilevasta toimintatavasta, verkostomaisesti toimien, resurssiviisaasti."

Ehdotus

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan lukiossa on kokeiltu ratsastuslinjaa Jokelan toimipisteessä lukuvuonna 2018-19. Linja on aloittanut 4 opiskelijan voimin syksynä ja kevään 2019 yhteishaussa sille on oma hakukohde Tuusulan lukion alla (www.opintopolku.fi). Linjan opiskelijamäärä on 12, jolloin sinne voidaan ottaa n. 4 opiskelijaa vuosittain. Ratsastusopintoja on maksimissaan 5 kurssia vuodessa. Opinnot sijoitetaan ns. kuutospalkkiin läpi vuoden (ma- ja to- aamut, ke-iltapv). Aamuissa toteutetaan ratsastus/tallitoiminta ja keskiviikkona iltapäivässä toteutetaan hevostalous ja yrittäminen. Ratsastus tapahtuu joko omalla hevosella tai vuokrahevosella. Kustannusarvio vuokrahevosen käyttämisestä on opiskelijalle noin 25 euroa/ratsastuskerta. Toiminnalle on nimetty vastuuopettaja ja ratsastustoimintaa vetää nimetty ohjaaja. Paikallisen hevostallin kanssa on tehty yhteistyösopimus, jossa määritellään koulun toiminnasta maksamat kustannukset. Kustannukset ovat koululle 15 000 €/vuosi ja ne sisältyvät lukion vuosittaiseen budjetointiin. 

Tuusulan lukioon on suunniteltu ja toteutettu myös muita painotuksia. Hyrylän toimipisteessä toimii urheiluvalmennuksen painotus, joka on jatkoa perusopetuksessa olevalle urheilupainotukselle. Tällä tavoin luodaan selkeää jatkumoa yläkoulusta paikalliseen lukioon. Monion rakentamisen yhteydessä selvitetään IB-lukio mahdollisuutta sekä mahdollisuuksia kuvataiteen ja musiikin painotuksiin yhdessä kuvataidekoulun ja musiikkiopiston kanssa. 

Kellokosken toimipisteessä aloitellaan pelipainotusta, joka mahdollistaa muun muassa pelien kehittämisen, pelitapahtumien järjestämisen ja e-urheilun. Yhteistyötä tehdään yritysten ja korkeakoulujen kanssa. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Simons, kehittämispäällikkö, tiina.simons@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää

  • hyväksyä esitetyn selvityksen aloitteen johdosta ja ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että VALTUUSTO päättää katsoa Jussi Salosen esittämän Tuusulan Puolesta valtuustoryhmän aloitteen 8.10.2018 § 117 tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.