Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 10.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusyksikön johtajan viranhaltijapäätökseen 17.11.2020, D4577/2020 koskien varhaiskasvatuspaikan myöntämistä

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24