Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 10.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusyksikön johtajan viranhaltijapäätöksiin 6.11.2020, D4635/2020 ja D4634/2020 koskien varhaiskasvatuspaikan myöntämistä

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24