Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 10.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2021

TUUDno-2020-2895

Valmistelija

  • Terttu Turnbull-Smith, talouspäällikkö, terttu.turnbull-smith@tuusula.fi
  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
  • Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
  • Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.halinen@tuusula.fi

Perustelut

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 7.12.2020 Tuusulan kunnan talousarvion vuodelle 2021. Käyttösuunnitelmat hyväksytään kunnanhallituksessa lautakuntien valmisteluun ja ehdotukseen pohjautuen.  

Talousarvio on kasvatus- ja sivistyslautakunnan osalta yhteensä   

Toimintatuotot       13 780 539 €    

Toimintakulut      -93 339 444 €   

Toimintakate         -79 558 905 €    

  

Talousarvion määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden toimialuetasolla siten, että yleissitovuutena on valtuustoon nähden toimialueen toimintakate eli määrärahan ja tuloarvion erotus. Talousarvio on lautakuntiin nähden sitova palvelualue -tasolla, mutta talousarvion toteutumista raportoidaan myös palveluyksikkö -tasoisesti.    

  

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaiset palvelualueet ovat varhaiskasvatus, oppiminen ja sivistyksen tukipalvelut. 
 

Palvelualueet  

tuloarvio  

määräraha  

toimintakate  

Varhaiskasvatus  

2 767 697  

-27 205 618  

-24 437 921  

Oppiminen  

4 949 213  

-60 325 888  

-55 376 675  

Sivistyksen tukipalvelut  

6 063 629  

 -5 807 938 

      255 691  

  

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaiset palveluyksiköt ovat kunnallinen varhaiskasvatus, esiopetus, yksityinen varhaiskasvatus, perusopetus, lukio, Tuusulan opisto ja taiteen perusopetus, kasvun ja oppimisen tuki, toimialueen hallinto ja ruokapalvelut.   

Palvelualueiden vuositavoitteet, toimenpiteet ja strategiset indikaattorit ovat koko kuntaa koskevissa liitteissä. Palvelualueiden palveluyksikkötasoiset käyttösuunnitelmat vuodelle 2021 ovat liitteenä.    

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi palvelualueiden palveluyksikkötasoiset käyttösuunnitelmat liitteen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.