Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 10.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Ilmoitusasiat

Perustelut

Varhaiskasvatuspäällikön päätös10.11.2020 § 54 Varhaiskasvatuksen opettajan toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään valinta 4.1.2021 alkaen, Hyrylän varhaiskasvatusyksikköxxxxx

Kasvun ja oppimisen tuen päällikön päätökset:

17.11.2020 § 14 Opiskeluhuollon psykologin tehtävään valinta 1.12.2020 alkaen toistaiseksi, psykologipalvelutxxxxx

17.11.2020 § 13 Oppilashuollon psykologin tehtävään valinta 1.12.2020 alkaen toistaiseksi, psykologipalvelutxxxxx

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.