Ikäihmisten neuvosto, kokous 5.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Ilmoitusasiat

Perustelut

Ikäihmisten neuvoston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Vaikuttamiselinten yhteisseminaariin osallistuminen 10.2.2024. 

Ehdotus

Ikäihmisten neuvosto päättää

  • merkitä ilmoitusluontoiset asiat tiedoksi. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.