Ikäihmisten neuvosto, kokous 5.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Ikäihmisten neuvoston talousarvio vuodelle 2024

TUUDno-2023-1788

Valmistelija

 • Minna Mielonen, vapaaehtoistyön koordinaattori, minna.mielonen@tuusula.fi

Perustelut

Talousarviossa ikäihmisten neuvostolle vuodelle 2024 varattu määräraha on 10 025 €. Summa on sama kuin vuonna 2023.

Vuoden 2023 alustavien tilinpäätöstietojen mukaan ikäihmisten neuvoston kulut jakautuivat seuraavasti vuonna 2023: 

 • Palkkiot 5 597 €, sis. kokouspalkkiot 5 492 € + luentopalkkio 105 €.
 • Palvelujen ostot 3 978 €.
 • Aineet, tarvikkeet ja tavarat 622 €, sis. elintarvikkeet 539 € ja muu materiaali 51 €.
 • Muut toimintakulut 531 €, sis. vuokrat 480 €. ja muut 51 €.
 • Tilinpäätöksessä kokousmatkojen osuus on ollut 348 € ja kokoustarjoilujen osuus 966 €.

 

Ehdotus

Ikäihmisten neuvosto päättää, että

 • Kokouspalkkioihin varataan 5500 €.
 • Talousarviosta varataan noin 2000 € vanhusten viikon järjestelyihin.
 • Tämän lisäksi varataan 500 € vanhusten viikon kuljetuksiin.
 • Kahteen liikuntatapahtumaan varataan yhteensä 1000 €.
 • Retkiin varataan 1000 €.

Päätös

Ikäihmisten neuvosto päätti, että

 • Kokouspalkkioihin varataan 5500 €.
 • Talousarviosta varataan noin 2000 € vanhusten viikon juhlaan.
 • Tämän lisäksi varataan 500 € vanhusten viikon juhlan kuljetuksiin.
 • Kahteen liikuntatapahtumaan varataan yhteensä 1000 €.
 • Retkiin varataan 1000 €.