Ikäihmisten neuvosto, kokous 5.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Asumisen ennakoinnin kurssi

TUUDno-2024-187

Valmistelija

  • Minna Mielonen, vapaaehtoistyön koordinaattori, minna.mielonen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan opistolla ja Jokelan opistolla järjestetään asumisen ennakoinnin kurssi syksyllä 2024. Asumisneuvoja Elina Kolehmainen selostaa neuvostolle asumisen ennakoinnin kurssin sisältöä. Ikäihmisten neuvosto kertoo kantansa kurssisisältöön.

Ehdotus

Ikäihmisten neuvosto päättää

  • merkitä tiedoksi asumisen ennakoinnin kurssin sisällön
  • kertoa kantansa kurssisisältöön. 

​​

Päätös

Ikäihmisten neuvosto päätti

  • merkitä tiedoksi asumisen ennakoinnin kurssin sisällön
  • kertoi kantansa kurssisisältöön.
     

Lisäksi neuvosto toivoo kunnalta kaavakoulutusta.

Ikäihmisten neuvosto esittää, että 

  • ikäihmisten neuvostosta valitaan neuvoston edustaja Leena Mäkelä mukaan kaavakoulutuksen toteutuksen työryhmään.