Ikäihmisten neuvosto, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet

Leena Haatainen ja Annette Nieminen. 

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Haatainen ja Annette Nieminen.