Ikäihmisten neuvosto, kokous 29.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Ilmoitusasiat

Perustelut

Ikäihmisten neuvoston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 • Kokouksen alkuun Kirsi Hanski, ruokapalvelupäällikkö esitteli hävikkiruoka-asiaa.
 • 15.5.2019 klo 10-14 Ikäihmisten ulkoilutapahtuma Metsäpirtillä
 • vanhustenviikonjuhla 9.10.2019 klo 13 Kellokosken koulukeskuksella
 • Osallisuutta, sosiaalista toimintakykyä ja voimaantumista -tapahtuma 4.5.2019
 • ikäihmisten neuvostoon järjestöjen ehdokkaiden nimeäminen huhtikuun loppuun mennessä sihteerille, tanja.kivikoski@tuusula.fi
 • kaavat
  • Joenranta asemakaava nro 3525. Kellokosken taajamakeskuksen pohjoispuolelle Linjatien länsipuolelle asemakaavoitetaan uutta pientalovaltaista asuinaluetta. Tavoitteena on, että alueelle muodostuu laajaan rantapuistoon tukeutuva pientalovaltainen asuinalue, mistä on hyvät kevyen liikenteen yhteydet rantapuistoon ja keskustaan. Lausunto 6.5 mennessä.
  • Tuusulan yleiskaava 2040. Kunnanhallitus on 25.2.2019 § 61 päättänyt asettaa Tuusulan yleiskaava 2040 ehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville ja pyytää kaavasta tarvittavat lausunnot 31.5.2019 mennessä.
  • Jokelan hevoskylä, asemakaava nro 3600. Tuusulan yleiskaava 2040-työn yhteydessä on eri sijainteihin esitetty niin kutsuttuja hevoskyliä, missä yhdistyvät asuminen, hevosharrastaminen ja hevosliiketoiminta sekä muiden eläinten pito. Näistä ensimmäiseksi asemakaavoitetaan Jokelan hevoskylä, joka sijaitsee Jokelan keskustan eteläpuolella lähellä Jokelan taajamaa ja junarataa. Suunnittelun tavoitteena on luontoarvojen, asumisen ja hevostoiminnan luonteva yhteensovittaminen. Tavoitteena on säilyttää alueella laajoja viheralueita ja pitkiä ulkoilu- ja ratsastusreittejä. Lausunto 26.4.2019 mennessä.
  • Päiväkoti Martta Wendelin asemakaavan ehdotus nro 3584. Kunnanhallitus on 18.3.2019 § 95 päättänyt asettaa asemakaavan ehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville ja pyytää kaavasta tarvittavat lausunnot 3.5.2019 mennessä.
  • Kirkonkylän kampus, asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus. Asemakaava 3560.Suunnittelualue sijoittuu Tuusulantien ja Järvenpääntien risteykseen Mattilaan. Muutosalue käsittää Kirkonkylän koulun nykyisen tontin, peltoaluetta tontin itäpuolella sekä maantien aluetta Tuusulantiellä. Lausunto 27.5.2019 klo 16.00 mennessä. https://kartta.tuusula.fi/applications/hanke/showplan.aspx?id=3560
  • Höylääjänkuja 1, Asemakaavan muutosehdotus nro 3616
  • Moukarinkuja II, asemakaavan muutos nro 3450. Suunnittelualuetta rajaavat idässä Tuusulanväylä, pohjoisessa liikerakennus piha-alueineen ja lännessä sekä etelässä puistot ja omakotitaloalueet. Eteläosan rajalla Moukarinkujan ja Tuusulanväylän yhdistää Kiripolku. Tavoitteena on mahdollistaa korttelin liiketoiminnan kehittäminen viereisten asuinkortteleiden riittävä asuinviihtyisyys huomioiden. Lausunnot 20.5.2019 mennessä.
  • Yritysalue_Rykmentinpuisto_III_asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos, TUUDno 2018-636