Ikäihmisten neuvosto, kokous 29.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Hyvinvointikertomus 2017 - 2018 ja -suunnitelma 2019 - 2021, ikne 29.4.2019

TUUDno-2019-39

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Ehdotus

Ikäihmisten neuvosto päättää

  • keskustella tuusulalaisten hyvinvoinnin tilasta kokouksessa esiteltävien indikaattoreiden valossa
  • merkita tiedoksi asian käsittelyn aikataulun.

Päätös

Merkittiin tiedoksi

  • asian käsittelyn aikataulu
  • Hyvinvointiseminaari 29.3 klo 12-16, jossa käsitellään hyvinvointikertomusta sekä hyvinvointisuunnitelmaa.

Valmistelija

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Hyvinvointikertomuksen laadinta on edennyt HYTE-ryhmässä, joka on kokoontunut 18.2, 12.3 ja 9.4. Hyvinvointikertomuksen indikaattoritiedon keruu ja analysointi on vastuutettu toimialueille. Hyvinvointisuunnitelma valmistellaan vuoden 2020 tavoitteiden ja talousarvion valmisteluaikataulussa.

Ehdotus

Ikäihmisten neuvosto päättää

  • keskustella tuusulalaisten hyvinvoinnin tilasta kokouksessa esiteltävien indikaattoreiden valossa.

Päätös

Ikäihmisten neuvosto

  • keskusteli hyvinvoinnin tilasta indikaattoreiden pohjalta ja antoi kommentit hyvinvointikertomukseen.