Ikäihmisten neuvosto, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Vanhusneuvostopäivä 2021

TUUDno-2021-2078

Valmistelija

 • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Vuoden 2021 vanhusneuvostopäivä järjestetään 4.11.2021 teemalla ”Tie takaisin parempaan arkeen – Vanhusneuvostot vaikuttavina toimijoina ikäihmisten, järjestöjen ja viranomaisten välillä”. Päivä on valmisteltu yhteistyössä Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n, Ikäinstituutin ja Vanhustyön keskusliiton, oikeusministeriön, Ihmisoikeuskeskuksen ja UKK-instituutin kanssa. Vanhusneuvostopäivän ohjelmassa tänä vuonna aiheina viestintä, vaikuttaminen ja osallisuus eli tarjolla on mm. 

 • tietoa selvityksestä vanhusneuvostojen vaikutusmahdollisuuksista ja toimintatavoista sekä koronan vaikutuksista vanhusneuvostojen toimintaedellytyksiin
 • tiiviin tietopaketin siitä, miten ja kenelle vanhusneuvoston on hyvä viestiä. Miten voimme vanhusneuvostoissa vahvistaa erilaisissa tilanteissa olevien ikääntyneiden ihmisten osallisuutta omassa kunnassa tehtävien päätösten valmisteluun.
 • tietoa osallisuudesta ikäihmisten sanoittamana – mahdollistajista ja kynnyksistä
 • ikäohjelmasta 2030 ja sen tavoitteista järjestönäkökulmasta vanhusneuvostojen kanssa, etsivä työstä ja digistä. 
 • Voimaa vanhuuteen -ohjelma tarjoaa kokemustietoa, miten liikunnan ideat saadaan kiertoon matalalla kynnyksellä
 • sekä ajankohtaista Sotesta, vanhusasiavaltuutetusta ja avoimen hallinnon strategian toimeenpanosta.


Vanhusneuvostopäivä järjestetään Marina Congress centerissä Helsingissä. Arvion mukaan tarvittavien turvavälien vuoksi 80 ensin ilmoittautunutta voi osallistua paikan päällä. Tilaisuuteen voi osallistua myös verkon välityksellä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Ikäihmisten neuvosto päättää

 • neuvoston osallistujista Vanhusneuvostopäivään 2021.

Päätös

Ikäihmisten neuvosto päätti

 • että Kullervo Mäkinen ja Anja Matikainen osallistuvat Vanhusneuvostopäivään
 • sihteeri selvittää muiden neuvoston jäsenien mahdollisuutta osallistua Vanhusneuvostopäivään etäyhteydellä.