Ikäihmisten neuvosto, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet

Annette Nieminen ja Aune Savolainen.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Annette Nieminen ja Aune Savolainen.