Ikäihmisten neuvosto, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Neuvostojen edustajat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnassa, ikäihmisten neuvosto

TUUDno-2021-2079

Valmistelija

  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulassa toimivilla kolmella neuvostolla on läsnäolo ja -puheoikeus hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnassa. Jokaisesta neuvostosta lautakunnan kokouksessa on oikeus olla paikalla yhdellä edustajalla. Valitaan ikäihmisten neuvoston edustaja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Ikäihmisten neuvosto päättää

  • valita keskuudestaan neuvoston edustajan ja varaedustajan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan.

Päätös

Ikäihmisten neuvosto päätti

  • että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnassa ikäihmisten neuvostoa edustaa puheenjohtaja ja hänen olleessaan estynyt varapuheenjohtaja.