Ikäihmisten neuvosto, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Ikäihmisten neuvosto 2021 - 2023, sihteerin valinta

TUUDno-2021-2077

Valmistelija

  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Ikäihmisten neuvoston toimintasäännön mukaan ikäihmisten neuvoston sihteerinä sekä neuvostojen koordinaattorina toimii Tuusulan kunnan asiantuntija.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Ikäihmisten neuvosto päättää

  • todeta, että neuvoston sihteerinä toimii osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori Marjo-Kaisa Konttinen.

Päätös

Ikäihmisten neuvosto päätti

  • todeta, että neuvoston sihteerinä toimii osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori Marjo-Kaisa Konttinen.