Ikäihmisten neuvosto, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Ikäihmisten neuvosto 2021 - 2023, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

TUUDno-2021-2077

Valmistelija

  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Ikäihmisten neuvoston toimintasäännön mukaan ikäihmisten neuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Ikäihmisten neuvosto päättää

  • valita keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

________________________________________________________

Puheenjohtajan avattua keskustelun jäsen Mäkinen ehdotti puheenjohtajaksi Anja Matikaista ja varapuheenjohtajaksi Leena Mäkelää. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Päätös

Ikäihmisten neuvosto päätti

  • valita puheenjohtajaksi Anja Matikaisen ja varapuheenjohtajaksi Leena Mäkelän.