Ikäihmisten neuvosto, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Ikäihmisten neuvosto 2021 - 2023, jäsenen valinta Tuusulan digituen verkostoon

TUUDno-2021-2077

Valmistelija

  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulassa toimii monitoimijainen digituen verkosto, jonka tehtävänä on tiedottaa ja koordinoida digineuvontaa paikallistasolla. Yhtenä verkoston jäsenenä toimii ikäihmisten neuvoston jäsen. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Ikäihmisten neuvosto päättää

  • valita keskuudestaan edustajan Tuusulan digituen verkostoon.

Päätös

Ikäihmisten neuvosto päätti

  • valita Pirjo Yltävän edustajakseen Tuusulan digituen verkostoon.