Ikäihmisten neuvosto, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Ikäihmisten neuvosto 2021 - 2023, jäsenen valinta ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen- kehittämishankkeen ohjausryhmään 

TUUDno-2021-2077

Valmistelija

  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnassa on käynnistynyt ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen kehittämishanke. Hanke on saanut rahoituksen ympäristöministeriön ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmasta ajalle 1.6.2021-30.11.2022.

Hanketta ohjaa monitoimijainen ohjausryhmä, joka on kokoontunut tähän mennessä kerran. Yhtenä ohjausryhmän jäsenenä on ikäihmisten neuvoston edustaja. Neuvosto valitsee jäsenen yhteisöllisen asumisen kehittämishankkeen ohjausryhmään. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Ikäihmisten neuvosto päättää

  • valita keskuudestaan edustajan ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen kehittämishankkeen ohjausryhmään.

Päätös

Ikäihmisten neuvosto päätti

  • valita Leena Mäkelän edustajakseen ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen kehittämishankkeen ohjausryhmään.