Ikäihmisten neuvosto, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Ikäihmisten neuvosto 2021 - 2023, Keusoten alueen vanhusneuvostojen puheenjohtajien kokoukset

TUUDno-2021-2077

Valmistelija

  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä (Keusote) kutsuu noin kerran kuukaudessa alueen vanhusneuvostojen puheenjohtajat koolle yhteiseen kokoukseen. Kokouksissa käsitellään vanhusneuvostoja koskevia alueellisia asioita. Kokouksissa päätetyistä ja keskustelluista asioista välitetään tieto ikäihmisten neuvostolle. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Ikäihmisten neuvosto päättää

  • että Keusoten järjestämiin vanhusneuvostojen puheenjohtajien kokouksiin osallistuu Tuusulan ikäihmisten neuvoston puheenjohtaja ja hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtaja.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.