Ikäihmisten neuvosto, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Alueellinen ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma

TUUDno-2020-2248

Valmistelija

  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä valmistellaan alueellista ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelmaa. Ikäihmisten neuvosto on kokouksissaan käynyt keskustelua, miltä suunnitelman linjausten ja tavoitteiden tilanne näyttää Tuusulassa jäsenten tietojen ja kokemusten mukaan. Lisäksi neuvoston jäseniä on osallistunut yhteisiin hyvinvointisuunnitelman alueellisiin työpajoihin.

Seuraava työpaja pidetään Teamsissä perjantaina 15.10. klo 12.30-14. Työpajassa käsitellään ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman nykytilaa ennen päätöksentekoon viemistä.

Neuvostolta pyydetään kommentteja alla oleviin kysymyksiin 10.10.2021 mennessä.

  1. Millaista toivoa suunnitelma antaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ikääntyneiden näkökulmasta?
  2. Mikä on ikääntyneiden rooli tavoitteiden toimeenpanossa ja seurannassa.
  3. Muut huomiot.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Ikäihmisten neuvosto päättää

  • keskustella alueellisesta ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelmasta ja antaa kommentit siitä vastaamalla esitettyihin kysymyksiin
  • osallistujat 15.10. järjestettävään työpajaan.

Päätös

Ikäihmisten neuvosto 

  • keskusteli alueellisesta ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelmasta
  • päätti, että Anja Matikainen osallistuu 15.10. järjestettävään työpajaan.