Ikäihmisten neuvosto, kokous 27.5.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet

  • Ulla Kuoppala ja Pirjo Yltävä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.