Ikäihmisten neuvosto, kokous 27.5.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Minna Mielonen, vapaaehtoistyön koordinaattori, minna.mielonen@tuusula.fi

Perustelut

Ikäihmisten neuvoston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

  • Hallintosäännön päivittäminen. (Kunnanhallitus 13.5.2024 § 197)
  • Kunnanhallitus: läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen vaikuttamistoimielinten edustajille valtuuston jäljellä olevaksi toimintakaudeksi. (Kunnanhallitus 13.5. § 198)
  • Erätaukokeskusteluihin ilmoittauminen

Ehdotus

Ikäihmisten neuvosto

  • saa tietoonsa ilmoitusluontoiset asiat.

Päätös

Ikäihmisten neuvosto

  • merkitsi tietoonsa ilmoitusluontoiset asiat.