Ikäihmisten neuvosto, kokous 25.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet

Pirjo Yltävä ja Kullervo Mäkinen.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kullervo Mäkinen ja Leena Haatainen