Ikäihmisten neuvosto, kokous 25.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Ikäihmisten neuvoston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

  • kuulumiset kunnanhallituksesta
  • kuulumiset Keusoten ja vanhusneuvostojen puheenjohtajien kokouksesta
  • yhteenveto alueellisen ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman työpajasta
  • Vanhusneuvostopäivään osallistuminen on mahdollista etäyhteyden kautta. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.