Ikäihmisten neuvosto, kokous 25.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Ikäihmisten neuvosto 2021 - 2023, toiminnan suunnittelu

TUUDno-2021-2077

Valmistelija

 • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Kunnan tavoitteena on kehittää edelleen kunnassa toimivien neuvostojen toimintaa. Tarkoituksena on ottaa neuvostoja mukaan varhaisemmassa vaiheessa asioiden valmistelua ja lisätä neuvostojen toiminnan vaikuttavuutta. Edellisellä toimikaudella ikäihmisten neuvosto laati toimintasuunnitelman neuvoston toiminnan vaikuttavuutta lisäämiseksi ja neuvoston toiminnan kehittämiseksi. Toimintasuunnitelma toteutui osittain ja osa suunnitelluista toiminnoista jäi toteutumatta muun muassa koronaepidemian vuoksi. 

Tuusulan Ikäihmisten neuvoston toimintasuunnitelma 2020-2021
Tuusulan ikäihmisten neuvosto on kunnanhallituksen nimeämä kunnan ja sen alueella toimivien eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistyöelin. Nimeämispäätöksen mukaisesti Ikäihmisten neuvosto edistää tuusulalaisten ikäihmisten oikeuksien toteutumista ja kehittää olemassa olevia sekä uusia palveluita ja tukitoimia. Tämän mukaisesti neuvoston tehtävänä on vaikuttaa siihen, että ikäihmiset tuntevat itsensä yhdenvertaisiksi muiden tuusulalaisten kanssa ja että he kokevat itseään arvostettavan.

Ikäihmisten neuvosto antaa lausuntoja, tekee aloitteita ja ottaa päättäjiin yhteyttä iäkkäiden tuusulalaisten aseman ja oikeuksien hyväksi sekä osallistuu ikäihmisten kannalta tärkeiden työryhmien työhön ja seuraa ikäihmisiä koskettavia kehittämishankkeita.
Ikäihmisten neuvosto painottaa, että neuvostoa pitää kuulla päätöksen kohteena olevissa aiheissa ja asioissa riittävän varhaisessa vaiheessa.

Vaikuttamistoiminta
Neuvoston vaikuttamistoimenpiteet kohdistuvat kunnan toimintaan kuntastrategiasta ja elinolosuhteiden ja ympäristön kehittämisestä eri palveluiden tarjontaan ja muotoiluun asti. Painopisteinä ovat ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä laadukkaat ja riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut, joihin vaikutetaan niiden tuottajan Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymän kautta.

Neuvosto painottaa erilaisia palveluita koskevien neuvontapalveluiden tarjoamista ja kehittämistä saavutettavuuden näkökulmasta niin, että ikäihmisten on mahdollista saada asiantuntevaa neuvontaa myös kasvokkain.

Ikäihmisten neuvoston tärkeänä tehtävänä on varmistaa Tuusulassa toimivien eläkeläisjärjestöjen toimintaedellytyksiä niin, että järjestöt voivat jatkossakin tarjota eläkeikäisille tuusulalaisille mahdollisuuksia monipuoliseen, yhteisölliseen toimintaan ja osallistumiseen.

Toiminnan kehittäminen ja omat toimenpiteet
Ikäihmisten neuvosto kehittää omaa toimintaansa ikäihmisten etujen valvojana. Tässä tarkoituksessa neuvostosta osallistutaan vuosittain järjestettäville valtakunnallisille Vanhusneuvostopäiville sekä mahdollisuuksien mukaan Tuusulan kunnan, Keusoten ja Kuntaliiton järjestämiin koulutus- ja keskustelutilaisuuksiin. Lisäksi ikäihmisten neuvoston jäsenet osallistuvat omien eläkeläisliittojensa järjestämään koulutukseen.

Neuvosto järjestää kunnan rahoituksen turvin vuosittain kaksi kaikille tuusulalaisille ikäihmisille tarkoitettua liikuntatapahtumaa sekä lokakuussa Vanhusten viikon juhlan. Näiden käytännön järjestelyistä vastaavat tuusulalaiset eläkeläisjärjestöt vuorovuosin. Ikäihmisten neuvosto pyrkii järjestämään tilaisuuden tai tilaisuuksia, joissa neuvosto kertoo kuntalaisille IKNEn toiminnasta.
Neuvosto näkee suuren tarpeen yhteistyössä kunnan ja Keusoten kanssa tehtävälle esitteelle, jossa kerrotaan ikäihmisten palveluista. Neuvostoa koskevan tiedon lisäämiseksi neuvosto pyrkii lisäksi saamaan juttuja toiminnastaan Tuusulan kunnan julkaisemaan asukaslehteen ja alueella ilmestyviin paikallislehtiin. Neuvoston jäsenet tiedottavat toiminnasta eri eläkeläisjärjestöille. 

Yhteistyö muiden neuvostojen kanssa
Ikäihmisten neuvosto osallistuu Tuusulan kunnan kaikille neuvostoilleen järjestämiin yhteiskokouksiin ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän vanhusneuvostojen puheenjohtajille ja mahdollisesti myös jäsenille järjestämiin tapaamisiin.

Keski-Uudenmaan alueen vanhusneuvostojen yhteiskokoukset olisivat tervetulleita.

Ehdotus

Esittelijä

 • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Ikäihmisten neuvosto päättää

 • käynnistää kauden 2021-2023 toiminnan suunnittelun 
 • päivittää asiaselostuksessa kuvatun toimintasuunnitelman.

Päätös

Ikäihmisten neuvosto päätti 

 • päivittää toimintasuunnitelman vuosille 2021-2023

  Ikäihmisten neuvoston toimintasuunnitelma vuosille 2021-2023

  Tuusulan ikäihmisten neuvosto on kunnanhallituksen nimeämä kunnan ja sen alueella toimivien eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistyöelin. Nimeämispäätöksen mukaisesti Ikäihmisten neuvosto edistää tuusulalaisten ikäihmisten oikeuksien toteutumista ja kehittää olemassa olevia sekä uusia palveluita ja tukitoimia. Tämän mukaisesti neuvoston tehtävänä on vaikuttaa siihen, että ikäihmiset tuntevat itsensä yhdenvertaisiksi muiden tuusulalaisten kanssa ja että he kokevat itseään arvostettavan.

  Ikäihmisten neuvosto antaa lausuntoja, tekee aloitteita ja ottaa päättäjiin yhteyttä iäkkäiden tuusulalaisten aseman ja oikeuksien hyväksi sekä osallistuu ikäihmisten kannalta tärkeiden työryhmien työhön ja seuraa ikäihmisiä koskettavia kehittämishankkeita. Ikäihmisten neuvosto painottaa, että neuvostoa pitää kuulla päätöksen kohteena olevissa aiheissa ja asioissa riittävän varhaisessa vaiheessa.

  Vaikuttamistoiminta
  Neuvoston vaikuttamistoimenpiteet kohdistuvat kunnan toimintaan kuntastrategiasta ja elinolosuhteiden ja ympäristön kehittämisestä eri palveluiden tarjontaan ja muotoiluun asti. Painopisteinä ovat ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä laadukkaat ja riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut, joihin vaikutetaan niiden tuottajan Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymän kautta.

  Neuvosto painottaa erilaisia palveluita koskevien neuvontapalveluiden tarjoamista ja kehittämistä saavutettavuuden näkökulmasta niin, että ikäihmisten on mahdollista saada asiantuntevaa neuvontaa myös kasvokkain.

  Ikäihmisten neuvoston tärkeänä tehtävänä on varmistaa Tuusulassa toimivien eläkeläisjärjestöjen toimintaedellytyksiä niin, että järjestöt voivat jatkossakin tarjota eläkeikäisille tuusulalaisille mahdollisuuksia monipuoliseen, yhteisölliseen toimintaan ja osallistumiseen.

  Toiminnan kehittäminen ja omat toimenpiteet
  Ikäihmisten neuvosto kehittää omaa toimintaansa ikäihmisten etujen valvojana. Tässä tarkoituksessa neuvostosta osallistutaan vuosittain järjestettäville valtakunnallisille Vanhusneuvostopäiville sekä mahdollisuuksien mukaan Tuusulan kunnan, Keusoten ja Kuntaliiton järjestämiin koulutus- ja keskustelutilaisuuksiin. Lisäksi ikäihmisten neuvoston jäsenet osallistuvat omien eläkeläisliittojensa järjestämään koulutukseen.

  Neuvosto järjestää kunnan rahoituksen turvin vuosittain kaksi kaikille tuusulalaisille ikäihmisille tarkoitettua liikuntatapahtumaa sekä lokakuussa Vanhusten viikon juhlan. Näiden käytännön järjestelyistä vastaavat tuusulalaiset eläkeläisjärjestöt vuorovuosin. Ikäihmisten neuvosto pyrkii järjestämään tilaisuuden tai tilaisuuksia, joissa neuvosto kertoo kuntalaisille IKNEn toiminnasta.

  Neuvostoa koskevan tiedon lisäämiseksi neuvosto pyrkii lisäksi saamaan juttuja toiminnastaan Tuusulan kunnan julkaisemaan asukaslehteen ja alueella ilmestyviin paikallislehtiin. Neuvoston jäsenet tiedottavat toiminnasta eri eläkeläisjärjestöille. 

  Yhteistyö muiden neuvostojen kanssa
  Ikäihmisten neuvosto osallistuu Tuusulan kunnan kaikille neuvostoilleen järjestämiin yhteiskokouksiin ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän vanhusneuvostojen puheenjohtajille ja mahdollisesti myös jäsenille järjestämiin tapaamisiin.