Ikäihmisten neuvosto, kokous 14.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Timo Kalpio ja Jouko Kunnari.

Päätös

Ikäihmisten neuvosto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Timo Kalpion ja Martti Mattilan.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.